Home > Disclaimer
Puzzels

Disclaimer

  1. Definitie en voorwaarden: Door deze website te bezoeken of te gebruiken, ga je akkoord met deze disclaimer. Onder “Prijspuzzels” wordt verstaan de website die wordt gedreven onder de hoofddomein Prijspuzzels.nl en de daaraan verbonden nevendomeinen, waarbij de website het geheel aan programmatuur en techniek is die de afbeelding en werking daarvan op het Internet / World Wide Web voor bezoekers en gebruikers mogelijk maakt.

    Deze disclaimer kan te allen tijde worden ingezien onder www.prijspuzzels.nl/disclaimer en is verder onderaan elke pagina van de website gelinkt, in de footer.
  2. Content/applicaties: De inhoud van de website bestaat uit informatie over puzzels en puzzelen, en bevat daarnaast puzzels die de gebruiker online kan maken/invullen. Het maken van alle puzzels op de website is gratis. Een uitzondering hierop vormt het inzenden van de prijspuzzels. Deze puzzels kan men weliswaar gratis maken, maar deze kan men alleen inzenden tegen een vergoeding. De hoogte van de vergoeding staat altijd bij de online instuurmogelijkheid aangegeven. Voldoet men deze vergoeding (per telefoon of bank) dan staat hier tegenover dat men kans maakt op een prijs. De prijs die men kan winnen wordt bij de puzzel weergegeven. Prijspuzzels staat niet in voor het continu en foutloos functioneren van alle puzzels op deze website. Prijspuzzels is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de puzzels op deze website, daaronder mede begrepen schade ten gevolge van gedane online, offline of telefonische betalingen, in de ruimste zin.
  3. Inhoud van/informatie via de website: Hoewel Prijspuzzels grote zorg heeft besteed aan de inhoud van deze website, staat zij niet in voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Prijspuzzels is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die verband mocht houden met de onjuistheid en/of onvolledigheid van deze informatie of met het gebruik van die informatie.
  4. Links op en naar de website: Links naar andere websites, en verwijzingen op Prijspuzzels naar andere informatiebronnen zijn opgenomen voor het gemak van de gebruiker. Prijspuzzels heeft géén onderzoek gedaan naar de juistheid en/of volledigheid of naar het functioneren van die andere websites en informatiebronnen. Prijspuzzels is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die verband mocht houden met de onjuistheid en/of onvolledigheid van de daarop vermelde informatie en/of het disfunctioneren van die andere websites en informatiebronnen. Evenzo is Prijspuzzels geenzins verantwoordelijk voor de websites/informatiebronnen die met of zonder haar toestemming linken naar/aan de Prijspuzzels website. Prijspuzzels is niet op de hoogte welke websites/informatiebronnen op het Internet - zonder haar uitdrukkelijke toestemming- linken naar Prijspuzzels, voor zover het überhaupt mogelijk is om al deze websites/informatiebronnen in kaart te brengen. In zijn algemeenheid linkt een groot aantal websites ongevraagd naar andere websites. Externe links naar Prijspuzzels kunnen niet of moeilijk traceerbaar zijn. Prijspuzzels heeft voorts géén onderzoek gedaan naar de juistheid en/of volledigheid of naar het functioneren van die websites en informatiebronnen, waarvan haar wel bekend is dat zij een link hebben geplaatst naar Prijspuzzels. Prijspuzzels is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die verband mocht houden met de onjuistheid en/of onvolledigheid van de daarop vermelde informatie en/of het disfunctioneren van die andere websites en informatiebronnen.
  5. Werking/functioneren van de website: Prijspuzzels staat niet in voor het continu en foutloos functioneren van deze website. Prijspuzzels is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website, daaronder mede (maar niet uitsluitend) begrepen schade ten gevolge van computervirussen in de ruimste zin van het woord.
  6. Gebruik van de website: Het gebruik van deze website en de daarin opgenomen informatie en functionaliteiten is voor eigen risico van de gebruiker. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
  7. Algemene Voorwaarden van Prijspuzzels:Een ieder die deze website bezoekt of gebruikt, in het bijzonder de gebruiker die een account aanmaakt op deze website, verklaart verder volledig bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden van Prijspuzzels en hiermee akkoord te zijn. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden ingezien onder www.prijspuzzels.nl/algemene_voorwaarden en zijn verder onderaan elke pagina van de website gelinkt, in de footer.
  8. Privacyverklaring van Prijspuzzels: Een ieder die deze website op enigerlei wijze bezoekt verklaart kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring van Prijspuzzels. De Privacyverklaring kan te allen tijde worden ingezien onder www.prijspuzzels.nl/privacyverklaring en is verder onderaan elke pagina van de website gelinkt, in de footer.