Home > Privacyverklaring
Puzzels

Privacyverklaring

02 januari 2008:

De Prijspuzzels website richt zich op bezoekers die de Nederlandse / Vlaamse taal machtig zijn en hoofdzakelijk afkomstig zijn uit Nederland en België. Deze privacyverklaring is van toepassing op de gehele Prijspuzzels website, die wordt gevoerd onder de hoofddomein Prijspuzzels.nl en alle andere neven- en subdomeinen.

Dit privacy statement geldt voor alle bezoekers en gebruikers van de website van Prijspuzzels, en geldt in het bijzonder voor alle personen die een account aanmaken op de website van Prijspuzzels. Door deze website te bezoeken of te gebruiken (in de ruimste zin), verklaar je kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring.

Prijspuzzels biedt via haar website informatie over puzzels en puzzelen, alsmede uiteenlopende puzzels die de gebruiker online kan maken/invullen. Door de aard van de website en de applicaties en tools die zich hierop bevinden kan Prijspuzzels over bepaalde (persoons)gegevens van je beschikken.

Prijspuzzels gaat zorgvuldig met je gegevens om en zorgt voor een deugdelijke verwerking daarvan. De gegevens die je verstrekt worden vertrouwelijk behandeld en we houden ons daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) als aan de Telecommunicatiewet.

In dit privacystatement hebben wij nader voor je op een rij gezet hoe wij omgaan met je gegevens. Je kunt hierin lezen welke gegevens wij van je verwerken en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen. Wij raden je aan om, voor een volledig beeld, het gehele privacystatement door te nemen.

Soort gegevens die worden verwerkt


Prijspuzzels verwerkt meerdere soorten gegevens van bezoekers en gebruikers van haar website. We geven hieronder aan welke soorten gegevens er door Prijspuzzels worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele (natuurlijke) personen. Prijspuzzels verwerkt persoonsgegevens van je als je een account aanmaakt op de website, of de website op andere manier gebruikt. Bij het aanmaken van een account, een contactopname, of het invullen van een formulier op de website, wordt gevraagd naar onder meer je naam, adres, woonplaats, etc. Deze gegevens staan ook bekend als n.a.w. gegevens.

Naast de bekende n.a.w. gegevens kun je als gebruiker ook andere persoonsgegevens achterlaten, die door de Prijspuzzels worden verwerkt, hieronder vallen bijvoorbeeld de geboortedatum en de geboorteplaats, gegevens met betrekking tot het beroep of de opleiding, gegevens rondom een eventuele (eigen) website en eventuele gegevens met betrekking tot de bank- of betaalrekening.

De persoonsgegevens worden door Prijspuzzels (doorgaans op automatische wijze) verwerkt en opgeslagen in een beveiligde database.

Inloggegevens

Inloggegevens zijn gegevens waarmee je op de website kunt inloggen. Deze worden gecreëerd als je een account aanmaakt op deze website. De inloggegevens bestaan uit het gekozen en op te geven e-mailadres (een e-mailadres dat in jouw beheer is, en waar jij toegang tot hebt) en een zelf te kiezen wachtwoord. De inloggegevens zijn te herleiden tot een (natuurlijk) persoon en daarmee de facto persoonsgegevens. De inloggegevens worden door Prijspuzzels zorgvuldig verwerkt.

Puzzelgegevens

Prijspuzzels biedt op haar website uiteenlopende puzzels aan die je als gebruiker kunt invullen / maken en inzenden. De invoer en gegevens van en rondom alle de door de gebruiker gemaakte puzzels worden door Prijspuzzels verwerkt en opgeslagen.

Redenen van de verwerking van gegevens


De gegevens kunnen door Prijspuzzels worden opgeslagen en/of verwerkt om de volgende redenen, die allen afzonderlijk of in combinatie met elkaar van toepassing kunnen zijn.

- Prijspuzzels verwerkt je gegevens (persoons-, inlog- en puzzelgegevens) in de eerste plaats om de website mogelijk te maken, en de door jouw gewenste diensten, producten of informatie te kunnen leveren. Hieronder vallen in het bijzonder de puzzels die op de website zijn te vinden. Daarnaast worden de gegevens verwerkt voor het in behandeling nemen van verzoeken en contactopnames.

Zonder verwerking van je gegevens kan Prijspuzzels haar website, de puzzels, en de informatieverstrekking via de website niet optimaal uitvoeren / verzorgen, en de website en de puzzels niet optimaal op jou en jouw wensen afstemmen.

- Om je te informeren over nieuwe producten, of nieuwe diensten, bijvoorbeeld nieuwe puzzels(oorten) die op de website verschijnen, of andere nieuwe of aangepaste onderdelen van of op de website.

- Om je te kunnen informeren met betrekking tot je account op de website.

- Om je een e-mail, een nieuwsbrief, alert, account gerelateerde informatie, of een ander soort bericht te kunnen sturen, per e-mail of op een andere elektronische wijze.

- Om (elektronische) betalingen met betrekking tot een afgenomen dienst of product mogelijk te maken, zulks bijvoorbeeld via iDEAL, creditcard, zgn. micro payments (per telefoon of per sms), een handmatige overschrijving of via een andere hier niet genoemde betaalwijze.

- Om eventuele facturatie mogelijk te maken, ter zake van de hiervoor genoemde betalingen voor een dienst of product.

- Om advertenties te tonen die in meer of mindere mate op de gebruiker(s) zijn toegesneden.

- Voor statistische doeleinden, zoals voor het opstellen van site- en gebruikersstatistieken.

- Om te voldoen aan de vigerende regels en wetten.

- Om je als gebruiker informatie te kunnen laten plaatsen op de website, bijvoorbeeld over je puzzelstatus en behaalde puzzelresultaten.

- Om prijswinnaars van de puzzels waarmee men een prijs kan winnen te kunnen informeren, per e-mail, per telefoon of per post.

- Teneinde de prijswinnaars van de puzzels waarmee men een prijs kan winnen (met een gesloten inzendtermijn) of de prijswinnaars van andersoortige (afgelopen) acties waarmee men een prijs kan winnen, te kunnen publiceren op de ‘Prijswinnaars’ pagina op de website.

Inzage van je gegevens en wijziging hiervan


Persoonsgegevens kun je doorlopend zelf inzien door in te loggen op het besloten gedeelte van deze website, met de eerder gekozen inloggegevens (je e-mailadres en je wachtwoord). Je persoonsgegevens kunnen onder het account gemakkelijk worden gewijzigd, bijvoorbeeld wanneer er een wijziging optreedt in je adresgegevens, als gevolg van een verhuizing.

Ook je inloggegevens (zowel je e-mailadres als je wachtwoord) kun je gemakkelijk wijzigen onder je account op de website.

Je kunt je verder altijd tot ons wenden om in te zien welke gegevens er van je zijn verwerkt door Prijspuzzels of om correcties met betrekking tot je gegevens door te geven. Stuur een schriftelijk verzoek naar:

Prijspuzzels
Postbus 9170
1800 GD Alkmaar

Geef zorgvuldig aan wie je bent, waar je woont en (voor zover mogelijk) onder welk e-mailadres en/of accountid je bekend bent bij Prijspuzzels.

Je kunt hieromtrent ook een e-mail sturen naar: beheer-verzoeken (hier het bekende apenstaartje) prijspuzzels.nl.

Verwijdering van je gegevens


Te allen tijde kun je je persoonlijke gegevens verwijderen op de Prijspuzzels website door je account te verwijderen. Als je account is verwijderd zijn ook je gegevens (persoons-, inlog- en puzzelgegevens) verwijderd van de website.

Je kunt je account (en daarmee je gegevens) laten verwijderen door een schriftelijk verzoek te sturen naar:

Prijspuzzels
Postbus 9170
1800 GD Alkmaar

Geef zorgvuldig aan wie je bent, waar je woont en (voor zover mogelijk) onder welk e-mailadres en/of accountid je bekend bent bij Prijspuzzels.

Je kunt je account (en daarmee je gegevens) ook laten verwijderen door een e-mail te sturen naar: beheer-verzoeken (hier het bekende apenstaartje) prijspuzzels.nl.

Type e-mailberichten van Prijspuzzels, strekking hiervan en uitschrijfmogelijkheid


Prijspuzzels communiceert hoofdzakelijk via e-mail met gebruikers die zich eerder op (een of meerdere plekken op) haar website hebben ingeschreven. Daarnaast kan Prijspuzzels ook langs andere wegen communiceren met gebruikers van haar website, onder meer via de post, telefonisch of via SMS.

Hoofdregel is dat als je je nergens voor hebt ingeschreven op de website van Prijspuzzels (en dus nergens je gegevens hebt achtergelaten), je ook nooit kunt worden benaderd door Prijspuzzels.

Verder communiceert Prijspuzzels alleen overeenkomstig het doel waarvoor je als gebruiker je gegevens achtergelaat op een bepaalde plek op de website van Prijspuzzels.

Omdat Prijspuzzels hoofdzakelijk via e-mail communiceert geven we hieronder aan welke type berichten je kunt verwachten na bepaalde soorten inschrijvingen en bepaalde soorten handelingen/acties op de website van Prijspuzzels. We geven verder voor de verschillende type berichten aan waar deze over gaan, en hoe je je hiervoor kunt uitschrijven.

Account gerelateerde berichten

Je ontvangt account gerelateerde berichten als je een account hebt aangemaakt op de website van Prijspuzzels en je daarbij opgeeft voor het ontvangen van account gerelateerde berichten. Je ontvangt deze berichten op het e-mailadres dat je bij het aanmaken van je account hebt opgegeven.

Account gerelateerde berichten worden met enige regelmaat verzonden en gaan over je account(status), de puzzels die je (op het moment dat je de mail ontvangt) (nog) kunt maken, de met puzzels (op het moment dat je de mail ontvangt) te winnen prijzen, en account gerelateerde verzoeken en herinneringen. Door een account aan te maken op deze website bevestig je (in de zin van een opt-in) dat je dit type berichten wenst te ontvangen, mede omdat deze berichten overeenkomstig het doel van het gebruik van de website zijn / verband houden met je account.

De account gerelateerde berichten kun je gemakkelijk uitzetten door je uit te schrijven via de uitschrijflink onderaan een dergelijke mail. Deze uitschrijfmogelijkheid wordt ook wel de ‘opt-out’ mogelijkheid genoemd. We bieden je hiernaast nog een (extra) mogelijkheid om deze berichten uit te zetten onder je account op de website. Je kunt de account gerelateerde berichten uitzetten door onder je account naar ‘Mijn instellingen’ te gaan en de checkbox voor het ontvangen van account gerelateerde berichten uit te zetten. De wijziging is direct van kracht.

Webmaster berichten

Als je bij het aanmaken van je account aangeeft dat je zelf een website beheert (in zakelijk of privé verband) kunnen we je eenmalig een separaat e-mailbericht sturen op het door jou opgegeven e-mailadres, waarin we je vragen een link naar de website van Prijspuzzels op te nemen. Je ontvangt dit bericht in dat geval (vrijwel direct) na het aanmaken van je account.

Door zelf een suggestie voor de linkpagina op de website in te sturen (ook wel bekend als een linkaanmelding of een linkaanvraag), of door een directe mail te zenden aan Prijspuzzels met een verzoek tot opname van je link op de website van Prijspuzzels ga je er mee akkoord dat Prijspuzzels je in de toekomst kan benaderen voor een plaatsing of aanmelding van de link(s) van jouw website(s) op een van de andere websites in haar beheer en/of een plaatsing of aanmelding van een of meerdere websitelinks van Prijspuzzels of een van de andere websites in haar beheer, op de website(s) die jij in beheer hebt.

De webmaster berichten worden zeer incidenteel verzonden en kun je gemakkelijk uitzetten door je uit te schrijven via de uitschrijflink onderaan een dergelijke mail. De wijziging is direct van kracht.

Bevestigingsberichten na het inzenden van een puzzel

Als je een puzzel maakt waarmee je een prijs kunt winnen, dan ontvang je standaard een bevestigingsbericht na je inzending hiervan. Op deze manier weet je dat de inzending van je gemaakte puzzel correct is gedaan. Dit zegt overigens niets over het resultaat van de ingevulde puzzel, met een correcte inzending kun je de puzzel zowel goed als fout hebben opgelost. In dit type bericht staat verder aangegeven welke puzzel je hebt ingezonden (naam, soort en moeilijkheidsgraad). De eenmalige bevestiging van je inzending wordt (vrijwel) direct verzonden na je inzending van je gemaakte puzzel waarmee je een prijs kunt winnen.

De bevestigingsberichten voor het succesvol inzenden van een puzzel waarmee je een prijs kunt winnen kun je gemakkelijk uitzetten door onderaan een dergelijke mail op de link ‘uitzetten’ te klikken. Je keert dan direct naar de ‘Mijn instellingen’ pagina onder je account waar je de checkbox voor het ontvangen van de bevestigingsberichten eenvoudig uit kunt zetten. Je kunt de bevestigingsberichten ook uitzetten door (via de inlogpagina op de website) in te loggen op je account op de website, door vervolgens naar ‘Mijn instellingen’ te gaan, en door de checkbox voor het ontvangen van de bevestigingsberichten eenvoudig uit te zetten. De wijziging is direct van kracht.

Nieuwsbrief en mailingen met door Prijspuzzels geselecteerde diensten of producten

Bij het aanmaken van een account op deze website kun je je opgeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief en het ontvangen van mailingen met door Prijspuzzels geselecteerde diensten of producten. Op het besloten gedeelte van de website, onder je account op de pagina ‘Mijn instellingen’ kun je je eveneens hiervoor inschrijven, mits je eerder nog geen inschrijving hebt gedaan voor het ontvangen van dit type berichten.

Als je je hiervoor inschrijft kun je mailingen verwachten over allerlei onderwerpen waar Prijspuzzels aandacht aan wenst te besteden. Anders dan bij de account gerelateerde berichten zullen de onderwerpen niet altijd (heel) direct verband houden met de content of je account op de website. Als je je inschrijft kun je bijvoorbeeld informatie verwachten over (online) puzzelen in het algemeen, nieuwe onderdelen van / content op de website of waar Prijspuzzels verder aandacht aan wenst te besteden. Daarnaast kunnen we je (gemiddeld maximaal eens per twee weken) mail sturen over door Prijspuzzels geselecteerde diensten en producten, die niet van Prijspuzzels zelf afkomstig zijn. Ook kunnen we je (aanbevelingen voor) enquêtes sturen met allerlei vragen. Met het invullen van deze enquêtes maak je doorgaans kans op een prijs. Als gebruiker heb je zelf de keuze of je diensten en producten wilt afnemen van door Prijspuzzels geselecteerde aanbieders, en verder heb je zelf de keuze of je wilt mee doen aan online enquêtes. Je bent nooit ergens toe verplicht. Vergewis je er van dat de voorwaarden van die specifieke aanbieder(s) van toepassing zijn, wanneer je je op de website begeeft van een door Prijspuzzels aanbevolen aanbieder van diensten of producten.

Prijspuzzels verstrekt je gegevens nooit aan derden, dus ook niet aan aanbieders van door Prijspuzzels geselecteerde diensten of producten, of aanbieders van online enquêtes. We wijzen er nadrukkelijk op dat dit type mail wordt verzonden door Prijspuzzels en niet door de aanbieders van diensten, producten, of online enquêtes die in deze mails worden aanbevolen.

Je kunt je te allen tijde weer gemakkelijk uitschrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief en mailingen met door Prijspuzzels geselecteerde diensten of producten, mocht je hier niet langer prijs op stellen. Dit doe je door je uit te schrijven via de uitschrijflink onderaan een dergelijke mail. Naast de opt-in permissie die we je vragen voor het ontvangen van deze berichten bieden we je dus ook de gebruikelijke ‘opt-out’ mogelijkheid. De wijziging is direct van kracht.

Autoresponder berichten en berichten naar aanleiding van een handling of actie op de website

Op sommige plekken op de website kan je handeling of actie tot gevolg hebben dat je een eenmalige, directe bevestiging of status update per e-mail ontvangt naar aanleiding van die handeling of actie op de website. Hiermee bedoelen we niet de berichttypen die hierboven al zijn beschreven in deze privacyverklaring. Denk bijvoorbeeld aan verzending van het contactformulier. Naar aanleiding van je contactopname zenden we je een autoresponder / (ontvangst)bevestiging.

Als je deze berichten niet op prijs stelt dan verzoeken we je de betreffende handelingen of acties die leiden tot dit type e-mail in het vervolg niet meer uit te voeren of althans niet meer in die mate.

Overige

Als je Prijspuzzels een gerichte e-mail stuurt (via het contactformulier of naar een van de e-mailadressen van Prijspuzzels) met een vraag, opmerking, suggestie of met een andere strekking, kun je een (niet geautomatiseerd/persoonlijk) antwoord per e-mail verwachten van Prijspuzzels. Dit alleen als je e-mail hiertoe aanleiding geeft.

Evenzo kan Prijspuzzels je een gerichte, individuele e-mail sturen naar aanleiding van je account(status) en/of je bezoeken aan de website. Uiteraard zal hier alleen sprake van zijn als dit naar oordeel van Prijspuzzels nodig of gewenst is.

Aanvullend vinden we het belangrijk je te melden dat Prijspuzzels je mailinstellingen ook kan aanpassen (met behoud van je account), mocht het je zelf onverhoopt niet lukken dit naar wens te regelen. We geven je nadrukkelijk aan dat verwijdering van je account in ieder geval altijd leidt tot stopzetting van alle soorten e-mailberichten aan het e-mailadres waaronder je het account eerder registreerde.

Je kunt je mailinstellingen door Prijspuzzels laten wijzigen door een schriftelijk verzoek te sturen naar:

Prijspuzzels
Postbus 9170
1800 GD Alkmaar

Geef zorgvuldig aan wie je bent, waar je woont en (voor zover mogelijk) onder welk e-mailadres en/of accountid je bekend bent bij Prijspuzzels. Geef in je verzoek ook aan welke mailinstellingen je gewijzigd wilt hebben of waarvoor je je precies wilt in- of uitschrijven.

Je kunt je verzoek hiertoe ook per e-mail doen door een mail te zenden naar: beheer-verzoeken (hier het bekende apenstaartje) prijspuzzels.nl.

Tell-a-friend berichten


Bepaalde tools op deze website bieden de mogelijkheid om iemand uit je omgeving te attenderen. Deze functie is doorgaans ook wel bekend onder de naam ‘tell-a-friend’ of ‘send-a-friend’, en is een inmiddels vrije bekende mailfunctie die wordt toegepast op vele websites.

Je maakt op de locaties waar je deze functie tegenkomt zelf een keuze of je één of meerdere mensen uit je omgeving wilt attenderen op de website, je puzzelresultaat, of bijvoorbeeld je gewonnen prijzen. Het tell-a-friend bericht wordt verzonden via de server van Prijspuzzels, maar je treedt zelf op als verzender van zo’n bericht en bent er dus ook zelf voor verantwoordelijk hier op een normale wijze mee om te gaan. De mail wordt verzonden vanuit jouw naam en jouw e-mailadres, zoals bekend onder je account.

De tell-a-friend berichten hebben een eenmalig karakter. Prijspuzzels gebruikt de opgegeven gegevens van je vrienden (namen en e-mailadressen) niet voor eigen doeleinden, noch neemt zij hier inzage in. De gegevens worden louter gebruikt om de door jou op de website van Prijspuzzels opgegeven personen te kunnen attenderen vanuit jouw persoon.

Je stopt met deze service, door geen gebruik meer te maken van deze functies. De eerder bij een tell-a-friend mogelijkheid opgegeven mensen/e-mailadressen worden opgeslagen onder je account. Je kunt gemakkelijk zelf vrienden toevoegen, wijzigen of verwijderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van je vrienden. Vrijwel al onze bezoekers maken naar tevredenheid gebruik van de tell-a-friend mailopties.

Een bekende die je op de website, je puzzelresultaat, of bijvoorbeeld op een gewonnen prijs wijst, wordt onderaan de mail de mogelijkheid geboden zich tegen het ontvangen van berichten van jou (via de website van Prijspuzzels) te verzetten door een blokkade in te stellen. Hij of zij kan na het instellen van de blokkade geen tell-a-friend berichten meer van je ontvangen via de website van Prijspuzzels.

Identiteitsfraude


Prijspuzzels is niet aansprakelijk voor identiteitsfraude. Het is voor Prijspuzzels onmogelijk om per account of per ingediend formulier na te gaan of de gegevens overeenkomen met de werkelijke gegevens van diegene die de gegevens naar (de database van) Prijspuzzels heeft verzonden. Mocht je vermoeden dat iemand jouw identiteit gebruikt op de website van Prijspuzzels, een account heeft aangemaakt onder jouw naam, of dat iemand jouw e-mailadres gebruikt, dan verzoeken we je om dit kenbaar te maken aan ons. Prijspuzzels zal een onderzoek instellen. Indien sprake is van identiteitsfraude zal Prijspuzzels passende maatregelen nemen.

Cookies


De website van Prijspuzzels maakt gebruik van cookies. Een cookie is een (kleine) hoeveelheid data die onze server naar je browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt op de harde schijf van je (mobiele) computer. Data die bij een volgend bezoek weer naar onze server wordt teruggestuurd. Onze server herkent je browser dan en houdt de browsergedragingen bij.

Cookies maken het makkelijker om websites te gebruiken. De meeste bekende manier van het gebruik van cookies is wellicht voor het onthouden van inlognamen en wachtwoorden. Ook deze website maakt gebruik van dit type cookie. Middels een inlogcookie kan je inlognaam en je wachtwoord opgeslagen worden op (de harde schijf van) je (mobiele) computer. De cookie maakt het mogelijk dat je inlognaam (en je wachtwoord) automatisch al zijn ingevuld bij bijvoorbeeld het inlogformulier als je deze website een volgende keer bezoekt. Je hoeft dan je inloggegevens niet meer in te vullen. Dit is makkelijk, en scheelt bovendien tijd. De cookie wordt gewist als je je hebt afgemeld op deze website. Een volgende keer dat je je bij de website aanmeldt zul je wel weer je gegevens moeten invullen.

Als je een computer deelt met anderen, meldt je dan altijd af wanneer je de Prijspuzzels website verlaat. Dit voorkomt dat mensen die na jou dezelfde computer gebruiken, toegang hebben of zouden kunnen krijgen tot je account, je gegevens en andere persoonlijke informatie.

Ook andere voorkeuren kunnen met behulp van cookies worden onthouden, zodat je deze website (en afzonderlijke webpagina’s daarbinnen) makkelijker en meer op je persoonlijke wensen afgestemd kunt gebruiken.

De cookies die deze website gebruikt zijn doorgaans beperkt van omvang en brengen geen schade toe aan je (mobiele) computer. De cookies brengen dus ook geen computervirussen over.

Bijna alle moderne webbrowsers accepteren cookies automatisch. Je kunt echter via je Internetopties in je browser zelf instellen (en dus zelf bepalen) of je cookies (ten dele) accepteert of dat je deze weigert. Deel je een computer met anderen, maak je gebruik van een openbare computer, of wil je niet dat er informatie wordt opgeslagen middels cookies, dan raden we je aan cookies uit te schakelen in je browser.

Als je (via je Internetopties in je browser) er voor kiest cookies maar beperkt te accepteren of geheel te weigeren, is het mogelijk dat je deze website niet optimaal kunt gebruiken, omdat voor sommige functies en toepassingen cookies noodzakelijk zijn.

Website- en gebruikersstatistieken


Prijspuzzels stelt voor haar eigen gebruik website- en gebruikersstatistieken op. Dit kan worden gedaan door op interne basis (middels zelf door Prijspuzzels opgestelde programmatuur) statistieken te maken en/of door gebruik te maken van externe statistiekenprogramma’s aangeboden door een bedrijf dat zich hierin heeft gespecialiseerd. Alleen Prijspuzzels heeft toegang tot de statistieken.

Op pagina’s van de website van Prijspuzzels (of onderdelen daarvan) kunnen zich kleine (doorgaans voor de bezoeker of gebruiker niet zichtbare) scriptjes bevinden die worden aangeroepen op het moment dat de bezoeker of gebruiker een pagina aanklikt, of hierop overgaat tot een bepaalde handeling of actie. Zulks met het doel website- en gebruikersstatistieken mogelijk te maken.

Er worden door Prijspuzzels gegevens verzamelt rondom het klik- en surfgedrag van bezoekers en gebruikers van de website. Ook wordt informatie verkregen, doordat je browser informatie naar deze website verstuurt, zoals je IP-adres, je bezoektijd, je bezoekduur, en klikpad informatie.

De website- en gebruikersstatistieken worden opgesteld om Prijspuzzels beter zicht te geven op het gedrag van bezoekers en gebruikers op haar website. Hierdoor kunnen we de website, de content, applicaties en eventuele advertenties beter afstemmen op de wensen van gebruikers van de website.

Beveiliging van je gegevens


Prijspuzzels draagt zorg voor een deugdelijke en geschikte beveiliging van je gegevens. Hierdoor ben je er van verzekerd dat je gegevens slechts toegankelijk zijn voor personen die daar op grond van hun functie bevoegd toe zijn.

Wanneer je een account hebt aangemaakt op deze website, dan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens. Verstrek je inloggegevens van deze website nooit aan derden. Je account op deze website is gekoppeld aan je unieke e-mailadres. Zorg er daarom ook voor dat je de enige bent die toegang heeft tot je e-mailaccount. Verstrek daarom eveneens nooit de inloggegevens van je e-mailaccount aan derden.

Prijspuzzels raad je aan te kiezen voor een voor jou gemakkelijk te onthouden, maar een voor anderen niet te achterhalen wachtwoord. Gebruik daarom bijvoorbeeld niet je naam of een naam van een van je bekenden in het wachtwoord. Kies voor een wat langer wachtwoord, bestaande uit een combinatie van letters én cijfers. Geef verder nooit hetzelfde wachtwoord op als het wachtwoord van je e-mailbox(en) of een wachtwoord dat je elders al gebruikt. Wijzig je wachtwoord op het moment dat hier aanleiding voor zou kunnen zijn.

Als je een computer deelt met anderen, meldt je dan altijd af wanneer je de Prijspuzzels website verlaat. Dit voorkomt dat mensen die na jou dezelfde computer gebruiken, toegang hebben of zouden kunnen krijgen tot je account, je gegevens en andere persoonlijke informatie.

Verstrekking van gegevens aan derden


Je gegevens worden niet aan derden verstrekt, zonder je expliciete toestemming. Hierop zijn uitzonderingen. Prijspuzzels kan samenwerken met een of meerdere derde partijen om zo de website en of haar dienstverlening (daaromheen) in brede zin mogelijk te maken. Je gegevens (of onderdelen daarvan) kunnen daarom zonder je expliciete akkoord worden verstrekt aan of worden ingezien door (een zeer beperkt aantal) partijen waarmee Prijspuzzels samenwerkt. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een IT bedrijf (dat programmeer-, design of ontwikkelingswerk levert) dat door Prijspuzzels voor het ontwikkelen en het onderhoud van de website wordt ingeschakeld, of een bedrijf dat een prijswinnaar op een puzzel de met die puzzel te winnen prijs uitkeert, op kosten van Prijspuzzels. In deze situaties worden alleen gegevens verstrekt of ingezien, die in het kader van de door de betreffende derde te verrichten taak nodig zijn.

Opvraging van gegevens door politie of justitie


Prijspuzzels verleent medewerking aan politie of justitie wanneer er een onderzoek is gelast naar een natuurlijk persoon die in de database of de administratie van Prijspuzzels voor zou komen. Alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn worden in dat geval aan de betreffende instantie verstrekt en alleen wanneer hier een (duidelijke) wettelijke noodzaak toe bestaat. Prijspuzzels zal de betreffende instantie verzoeken de wettelijke noodzaak en bepalingen hiertoe aan haar kenbaar te maken, alvorens de bedoelde, noodzakelijke gegevens en informatie te verstrekken.

Beschikbaarheid van de privacyverklaring


Het meest actuele privacystatement vind je altijd op www.prijspuzzels.nl/privacyverklaring. Daarnaast is de privacyverklaring gelinkt onderaan elke pagina van de website van Prijspuzzels, in de footer. De privacyverklaring is daardoor gemakkelijk te raadplegen.

Wijziging van de privacyverklaring


Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wanneer Prijspuzzels wijzigingen aanbrengt in deze privacyverklaring, zal de ‘laatste versie’ datum bovenaan het document worden aangepast. Prijspuzzels raadt je aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen en te controleren op eventuele wijzigingen, zodat je weet hoe Prijspuzzels je gegevens beschermt.